L’informem que per a l’accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantirant la veracitat, exactitud, autenticitat de les dades, EXPLORÚSTIC EMPORDÀ S.L. preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.

És important, i atenent a la recent normativa Europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU, llegiu la Informació Bàsica .També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

 

RESPONSABLE: EXPLORÚSTIC EMPORDÀ S.L. (Responsable del fitxer). CIF: B17698515, Els Tallats km6 – carretera de Capmany GI 602 17751 – Sant Climent Sescebes , Girona és propietari de www.terraremota.com Atenció a l’Usuari: +34 972.193.727 Correu electrònic: terraremota@terraremota.com.

FINALITAT: Gestionar reserves de clients i oferiment de serveis, visites guiades, esmorzars i restauració en general, concerts, esdeveniments lúdics o d’una altra índole relacionats amb nostra objecte social com és la producció i venda de vi amb denominació. Tots ells vénen explicitats en la nostra pàgina web.

ALTRES FINALITATS : Enviar-li informació referent als nostres productes i serveis continguts dins el nostre objecte social, amb la finalitat de fidelitza’l com a client.

LEGITIMACIÓ: Consentiment per part dels interessats o persones de contacte; o bé, relació de base contractual quan a través d’aquest vincle s’obté la qualificació jurídica de client.

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades .Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Revisió vigent des 12 juny 2018.

DESTINATARIS: No està prevista cap cessió de les seves dades, excepte per imperatiu legal.

DURADA: Mantindrem les dades 3 anys, o el que preveuen les diferents normatives.

MENORS D’EDAT: Els nostres serveis van dirigits a persones amb capacitat d’obrar i de totes les edats, de manera que entenem que tenen l’autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat la utilització dels mateixos sigui per negligència o per culpa in vigilando, pugui ocasionar una responsabilitat extracontractual.

DRETS: Sempre podrà exercir els seus drets que té per llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret limitació i a la portabilitat d’una forma gratuïta, en els terminis establerts pel RGPD.

Per a això, cal que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents

documents:

– Fotocòpia DNI

– identificació i representació suficient.

– Explicació i objecte de la reclamació.

– Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos en contacte amb vostè al més aviat.

INFORMACIÓ ADICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional i complementària a la bàsica sobre les seves dades personals ( “segona capa”), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.

 

CODI DE CODUCTA DEL NOSTRE ESTABLIMENT

Principis generals

EXPLORÚSTIC EMPORDÀ S.L es compromet a que els continguts dels seus serveis:

1 – No han d’induir ni han de promoure la discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola o normativa UE.

2 – No han d’induir ni incitar a actuar de forma il·legal.

3 -No portaran a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.

4 – No han d’induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o a aprofitar o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.

5 – No han d’induir ni incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.

6 – No infringiran les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor ia la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.

7 – No contenir informació falsa.

8 – Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la que es recaptin.

Drets dels usuaris turístics

Els usuaris turístics tenen dret a:

a) Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de prestació dels serveis que se’ls ofereixen.

b) Rebre les prestacions i els serveis turístics en les condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la persona prestadora, o en les condicions que corresponguin a la categoria de l’establiment turístic.

c) Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures pels serveis abonats, emeses d’acord amb la normativa vigent.

d) Tenir garantida la seva seguretat i la dels seus béns en els establiments i els serveis que utilitzin, en els termes establerts legalment.

e) Tenir garantida la tranquil·litat i la intimitat, d’acord amb les característiques de l’establiment que utilitzin i de l’entorn en què es trobin.

f) Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions el full oficial per a plantejar-les i l’orientació adequada per a emplenar.

g) Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació aplicable.

h) Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions turístiques, quan sigui necessari per a la defensa dels seus drets com a usuaris turístics, amb independència del seu origen i del seu destí i sense perjudici de les competències d’altres òrgans i autoritats.

i) Sol·licitar i rebre una informació turística de qualitat en els establiments que

utilitzin i en les oficines de turisme.

Els usuaris turístics tenen el deure de:

a) Complir les condicions pactades en els termes de la contractació amb els titulars de les empreses o els establiments turístics.

b) Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la forma i el temps convinguts.

c) Respectar els reglaments d’ús o de règim interior, sempre que no siguin contraris al que estableix la present Llei i les disposicions que la desenvolupen, així com les normes generals de convivència i d’higiene.

d) Respectar els establiments, les instal·lacions, els béns i els serveis que les empreses turístiques posin a la seva disposició.

e) Respectar els valors ambientals, culturals o d’altra classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

 

POLÍTIQUES D’USOS DE ‘COOKIES’

D’acord amb la normativa vigent, www.terraremota.com ofereix informació sobre l’ús de ‘cookies’ en la seva pàgina web, alhora que sol·licita consentiment per part de l’usuari per a usar-les.

Què són les ‘cookies’?

Les ‘cookies’ serveixen per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris que visiten una web. Es fan servir per fer seguiment de les pàgines visitades així com per recordar certes accions de l’usuari com ara preferències de navegació. Aquestes preferències són recordades quan un usuari visita de nou la pàgina.

Quina informació guarden al web dewww.terraremota.com?

1. Informació estadística de l’ús del site.

2. Registre d’activitat que ha dut a terme el visitant (pàgines vistes, recerques, compres, etc.)

3. Dades de connexió a xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Què passa si bloqueig seu ús?

En cas de bloquejar el seu ús, és possible que alguns serveis del web no estiguin disponibles.

Com puc bloquejar les ‘cookies’ en el meu navegador?

En els següents enllaços trobareu informació relativa al vostre navegador:

1. Chrome

2. Firefox

3. Safari

4. Internet Explorer

QUE ÉS UNA COOKIE?

Una galeta és un fitxer de text inofensiu que es guarda en el seu navegador quan visita una pàgina web que els faci servir, casi totes ho fan. La utilitat de la galeta és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquest espai web. Les cookies s’utilitzen des de fa més de 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la

World Wide Web.

QUÈ NO ÉS UNA COOKIE?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

INFORMACIÓ emmagatzemar una COOKIE?

Les galetes no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que es guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no l’associa a vostè com a persona sinó en el seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que el web no s’adona que vostè és la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

QUIN TIPUS DE COOKIES HI HA?

• Galetes tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà ouna aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol lloc web dinàmic.

• Galetes d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.

• Galetes publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

QUÈ SÓN LES COOKIES PRÒPIES I DE TERCERS?

Les galetes pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

QUÈ PASSA SI DESACTIVO LES GALETES?

Perquè entengui les conseqüències que pot tenir desactivar les cookies li mostrem alguns exemples:

• No podrà compartir continguts d’aquest web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

• El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en les botigues en línia.

• No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.

• Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que en tenen.

• No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.

• El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, això dificultarà que el web sigui competitiva.

• No podrà escriure al bloc, no podrà pujar imatges, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. El web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.

• No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, això reduirà els ingressos publicitaris del web.

• Totes les xarxes socials fan ús de cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social

ÉS PODEN ELIMINAR LES COOKIES?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per eliminar les galetes d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i alla podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

CONFIGURACIÓ DE COOKIES PER ALS NAVEGADORS MÉS POPULARS

A continuació us expliquem com accedir a una galeta determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció en el navegador i la seva versió:

1. Aneu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé clicant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.

2. Veureu diferents seccions, triï l’opció Mostra opcions avançades.

3. Aneu a Privadesa, Configuració de contingut.

4. Seleccioneu Totes les galetes i les dades de llocs.

5. Apareixerà un llistat amb totes les galetes ordenades per domini. Perquè li sigui més fàcil trobar les galetes d’un determinat domini introdueixi parcialment o totalment la direcció al camp Cerca cookies.

6. Un cop realitzat aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les galetes del web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i prémer la X per procedir a la seva eliminació

Per accedir a la configuració de galetes del navegador Internet Explorer feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

1. Aneu a Eines, Opcions d’Internet

2. Feu clic a Privadesa.

3. Moveu el botó lliscant fins ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per accedir a la configuració de galetes del navegador Firefox feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

1. Aneu a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.

2. Feu clic a Privadesa.

3. En Històric trieu Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.

4. Ara veurà l’opció Accepta galetes, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per accedir a la configuració de galetes del navegador Safari per a OSX feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

1. Aneu a Preferències, després Privadesa.

2. En aquest lloc veurà l’opció Bloqueja galetes perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per accedir a la configuració de galetes del navegador Safari per iOS feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

1. Aneu a Configuració, després Safari.

2. Aneu a Privadesa i Seguretat, veurà l’opció Bloqueja galetes perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per accedir a la configuració de galetes del navegador per a dispositius Android feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

1. Executar el navegador i premeu la tecla Menú, després Configuració.

2. Aneu a Confidencialitat, veurà l’opció Accepta galetes perquè activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de galetes del navegador per a dispositius Windows Phone feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

 

1. Obriu Internet Explorer, llavors Més, llavors Configuració

2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.