Informe Verema 2019 a Terra Remota

L’any 2019 va ser una mica particular des del punt de vista climàtic. Pel què fa a la pluviometria, els mesos de gener, febrer i març van registrar molt poca pluja; el mes d’abril, en canvi, va ser molt plujós, mentre que de nou els mesos de maig, juny i juliol van registrar una pluviometria…